SYSTEMY ALARMOWE

SYSTEMY ALARMOWE


Systemy alarmowe to w dzisiejszych realiach podstawowe narzędzie prewencji i zabezpieczenie mienia oraz mieszkańców.
Ich głównym zadaniem jest wykrycie i odstraszenie intruza oraz przekazanie informacji odpowiednim służbom lub właścicielom w celu podjęcia stosownych działań.

Nowoczesne systemy alarmowe pozwalają jednak na dużo więcej. Odpowiednie czujniki powiadomią użytkowników o pożarze, zalaniu czy rozszczelnieniu instalacji gazowej. Mogą również pełnić podstawowe funcje automatyki budynkowej.

Oferujemy systemy alarmowe wraz z ich projektem, montażem i serwisem. Dodatkowo zapewniamy możliwość zintegrowania systemów alarmowych z monitoringiem, a także włączenie ich do systemu inteligentnego budynku.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY FUNKCJONALNE SYSTEMÓW ALARMOWYCH

*  Funkcjonują zarówno w technologii przewodowej jak i bezprzewodowej

*  Możliwość integracji z pozostałymi systemami bezpieczeństwa (CCTV, KD) oraz systemem inteligentnego budynku

*  Sterowanie przez wielu użytkowników za pomocą kluczy, kart zbliżeniowych, breloków

*  Możliwość podziału obiektu na odrębne chronione strefy

*  Sterowanie przez internet

*  Sterowanie oraz powiadamianie poprzez SMS

*  Ostrzeganie o pożarze czy wycieku gazu


Naszą ofertę kierujemy do indywidualnych odbiorców, placówek oświatowych, obiektów administracyjnych, obiektów handlowych, usługowych a także przemysłowych.